RIJSWIJK - De herdenking van oorlogsslachtoffers op 4 en 5 mei is voor ruim 80 procent van de Nederlanders nog heel belangrijk. Veel mensen maken zich zorgen over oorlog en terrorisme in de wereld en hebben weinig hoop dat er ooit wereldvrede komt. Dat blijkt donderdag uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2002.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, zijn meer dan duizend vragenlijsten verwerkt. De meeste ondervraagden vinden dat de herdenking op 4 mei een moment is om stil te staan bij de gevolgen van oorlog, zowel vroeger als nu. Vijf mei wordt vooral gezien als een dag waarop je beseft dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ongeveer driekwart van de ondervraagden vindt dat de viering van de bevrijding en vrijheid actueel blijft zolang er oorlog en onderdrukking is.

Oorlog

Bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden maakt zich zorgen over oorlog, terrorisme en criminaliteit in de wereld. Pas daarna komen onderwerpen als ziekten, milieu, klimaatrampen, armoede, vluchtelingen en de wereldeconomie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 81 procent van mening is dat de overheid ervoor moet zorgen dat alle, ook afwijkende, geluiden via de media naar buiten moeten kunnen komen. Hoewel de overheid daarbij volgens de meesten mag ingrijpen als de veiligheid van iemand in gevaar komt.

Meningsuiting

Bij de vraag welk grondrecht de ondervraagden het belangrijkste vinden, kiest 63 procent voor vrijheid van meningsuiting. Artikel 1 (gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod) volgt daar direct op (62 procent). De grondrechten vrijheid van godsdienst (14 procent) en kiesrecht (13 procent) scoren het laagst.

Respect

Bijna iedereen (96 procent) is het ermee eens dat mensen meer respect voor anderen behoren te tonen. Ook vindt 94 procent dat ouders hun kinderen bij de opvoeding meer normen en waarden moeten bijbrengen.

Nederland moet verder volgens 76 procent van de ondervraagden een actieve bijdrage leveren aan de oplossing van conflicten in de wereld en de internationale rechtsorde (Joegoslavië-Tribunaal en Internationaal Hof van Justitie).

Met de stelling dat Nederland moet bijdragen aan vrijheid en veiligheid elders in de wereld, ook als dat levens kost van Nederlandse soldaten, is 43 procent het eens.