DEN HAAG - Het kabinet besluit pas volgende week over de etherfrequenties voor de commerciële radiostations. De ministerraad besloot vrijdag dat minister Donner van Justitie zich nog eens gaat buigen over alle juridische aspecten. Volgens een gerechtelijke uitspraak moeten de frequenties geveild worden, maar in het regeerakkoord staat dat er een "vergelijkende toets" moet komen.

Het etherlandschap wordt opnieuw ingericht om zo meer ruimte te geven aan commerciële zenders. De herverdeling van de publieke zenders gaat al dit najaar van start, de commerciëlen krijgen volgend jaar februari een (nieuw) plaatsje op de zenderband.

Radio 538

Zittende partijen als Radio 538 en Sky Radio willen hun huidige plek behouden en zijn tegen een veiling om dat te bewerkstelligen. Nieuwkomers als radio Veronica (inclusief Kink FM) willen juist zo'n veiling, omdat dat eerlijker zou zijn. De bestuursrechter in Rotterdam gaf hen daarin gelijk en vonniste dat er zo'n veiling moet komen.

Strategisch akkoord

De coalitiepartijen hadden in hun strategisch akkoord afgesproken dat de frequenties via een vergelijkende toets zouden worden (her)verdeeld. De uitspraak van de rechter fietste daar doorheen. Het kabinet moet nu beslissen of ze gevolg geven aan de uitspraak van de rechter, of dat ze tot andere maatregelen overgaan. Minister Heinsbroek (Economische Zaken, LPF) zou zich al bij een veiling hebben neergelegd.

Premier Balkenende gaf na afloop van de ministerraad aan dat het kabinet de frequenties wil verdelen zoals afgesproken in het strategisch akkoord, daarbij rekening houdend met de overwegingen van de rechter. De landsadvocaat gaf eerder aan dat dat moeilijk is, maar helemaal uitgesloten is het ook niet.

Volgende week gaat het kabinet er verder over praten, want voor september, bepaalde de rechter, moet er een beslissing zijn. "Deze beslissing moet wel 'rechter-proof' zijn", stelde de minister-president. "Het is geen truc om de uitspraak te ontlopen. Het is gewoon nakomen wat we met z'n allen in het regeerakkoord hebben afgesproken."