DEN HAAG - Sinds de halfjaarlijkse controle uit het ziekenfonds is geschrapt gaat een kwart van de ziekenfondsverzekerden minder vaak naar de tandarts. Bijna 5 procent gaat zelfs helemaal niet meer, blijkt uit een onderzoek door de Universiteit van Tilburg in opdracht van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD) van de regionale dagbladen.

Uit het zaterdag gepubliceerde onderzoek blijkt ook dat vooral de ziekenfondsverzekerden met een lager inkomen afhaken. Overigens gaat bijna 70 procent van de ondervraagden even vaak als voorheen naar de tandarts voor de periodieke controle sinds die niet meer wordt vergoed.

In een reactie zegt minister Hoogervorst (Volksgezondheid) het wegblijven eerder te wijten aan een "algehele veronachtzaming van de gezondheid" dan aan de verschraling van het ziekenfondspakket. "De stap om tandartscontrole uit het ziekenfonds te halen was geen hele grote", zegt de bewindsman in de GPD-dagbladen. "De grotere klappen waren al eerder gevallen. Dat heeft destijds niet geleid tot een daling van het tandartsbezoek." De periodieke controle kost volgens de kranten 17,60 euro per keer.

De ongezonde levenstijl van veel mensen is Hoogervorst een doorn in het oog. "De komende tijd gaan we de strijd aan met diabetes, door overgewicht aan te pakken en afspraken te maken met de voedingindustrie en scholen over gezondere producten in schoolkantines. Je zou kunnen denken aan de grootte van porties eten. Of aan het verbieden van de reclame die jongeren verleidt tot de aankoop van ongezonde producten."