DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Van Aartsen wil een referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Hij volgt daarmee het standpunt van de VVD'ers in het Europees Parlement. Premier Balkenende is tegen een volksraadpleging over Turkije, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Van Aartsen meent dat een uitspraak van de burger over Turkije de kloof tussen politiek en bevolking over de Europese Unie en de eventuele uitbreiding kan verkleinen. Een referendum zou niet eerder nodig zijn dan rond 2016, 2017, als de toetreding van Turkije waarschijnlijk pas echt aan de orde komt.

Balkenende zei vrijdag dat een referendum nu niet aan de orde is, maar dat hij er principieel geen voorstander van is. Hij vindt dat besluiten moeten worden genomen binnen de representatieve democratie, dus door regering en parlement.

Turkije is al vijf jaar kandidaat-lid en de EU-regeringsleiders beslissen in december of Turkije mag beginnen met toetredingsonderhandelingen met de Europese Commissie. De echte toetreding wordt niet eerder dan tussen 2015 en 2020 voorzien.