DEN HAAG - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de plannen van staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) om militairen via urineonderzoek te testen op drugsgebruik. Alleen PvdA en GroenLinks zijn uitgesproken tegenstanders van het idee.

CDA, VVD, D66, LPF en ook SP steunen Van der Knaap. Dat blijkt uit een rondgang vrijdag langs de partijen. Vakbonden voor defensiepersoneel zijn fel tegen.

PvdA-Kamerlid Eijsink vindt dat Van der Knaap overreageert op incidenten met drugsgebruik in de krijgsmacht. "Een militair moet je niet anders behandelen dan andere Nederlanders." Een militair die incidenteel in zijn vrije tijd een joint rookt is nog lang geen verslaafde, aldus de PvdA.

Softdrugs

Bovendien, zo meent Eijsink, hebben veel jongeren wel eens softdrugs gebruikt. Als Van der Knaap deze hele groep uitsluit voor een baan bij de krijgsmacht, dan krijgt hij grote problemen met de werving.

Ook GroenLinks voelt niets voor het "stigmatiseren" van alle militairen, terwijl er maar een kleine groep tot nog toe betrapt is. Het drugsbeleid bij Defensie is streng genoeg zoals het is, meent GroenLinks.

Privacy

Vakbonden voor defensiepersoneel wezen donderdag al op de vele haken en ogen aan de plannen. De privacy van de militair moet gewaarborgd blijven, net als de integriteit van het lichaam. De bonden vinden ook dat Defensie niets te zeggen heeft over wat een militair doet in zijn vrije tijd, zolang dat de uitoefening van zijn werk niet schaadt en hij niet op missie is.

Van der Knaap krijgt evenwel steun van de regeringspartijen en van LPF en SP. "Helemaal geen bezwaar", aldus SP-Kamerlid Van Velzen. "Tenminste, zolang Defensie maar niet treedt in wat een militair in zijn vrije tijd doet."

Vanzelfsprekendheid

Ook LPF-fractievoorzitter Herben zit op die lijn. Drugstesten onder militairen zijn voor Herben "een vanzelfsprekendheid". Testen is een goede zaak, zolang het niet ontaardt "in een heksenjacht in de privé-tijd van de militair".

De VVD vindt dat militairen ook in hun vrije tijd geen drugs mogen gebruiken. Doen ze dat wel, dan moeten ze ontslagen worden, aldus de liberalen. Defensie voert al langer een 'zero-tolerance-beleid' bij drugsgebruik onder militairen. Wie betrapt wordt op handel in drugs of gebruik van harddrugs, wordt onmiddellijk ontslagen.

Waarschuwing

Softdrugsgebruikers krijgen maximaal één waarschuwing. Bij herhaald gebruik van softdrugs volgt eveneens ontslag. Dit voorjaar raakte vooral de Koninklijke Marine in opspraak door gevallen van drugsgebruik en drugshandel onder mariniers op de Antillen en op het fregat Van Speijk.