DEN HAAG - Oud-premier Kok heeft "niet het machtswoord gesproken" om in 1996 de PvdA-fractie te dwingen tot een ander standpunt over de HSL-Zuid. Hij zei dat vrijdag tegen de commissie-Duivesteijn.

Een dag eerder zei PvdA-Kamerlid Van Heemst dat Kok in een onderonsje had gedreigd met een kabinetscrisis. Kok noemde dat "onzin". Volgens Van Heemst had Kok destijds "gebromd": "Dan ga ik naar de koningin". Kok zei vrijdag "zich deze woorden niet te herinneren".

De oud-minister-president zei wel met Van Heemst gesproken te hebben over de HSL-Zuid, de hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Brussel. Hij heeft het Kamerlid toen "duidelijk gemaakt" dat deze spoorverbinding voor het kabinet heel belangrijk was.

Van Heemst trok na het gesprek met Kok een motie in, die kon rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. In die motie werd gekozen voor de zogeheten Bos-variant, aan alternatieve route, bij de aanleg van de HSL-Zuid.

HSL-Zuid

Het kabinet wilde vasthouden aan het besluit om de HSL-Zuid door het Groene Hart in Zuid-Holland te leiden. De Bos-variant zou de aanleg met zeker twee jaar vertragen en de HSL-Zuid ook flink duurder maken. Om toch de natuur in het Groene Hart te ontzien besloot het kabinet tot de aanleg van een tunnel van 9 kilometer.

Binnen het kabinet had VVD-minister Jorritsma (Verkeer) gepleit voor een HSL in wat zij noemde "de rand van het Groene Hart". PvdA-minister De Boer was voor de Bos-variant, maar kon zich ook vinden in het tracé door het Groene Hart met een tunnel.