AMSTERDAM - Het verwijderen van keel- en neusamandelen bij kinderen gebeurt vaak onnodig. Dat concluderen wetenschappers van het Utrechts Medisch Centrum (UMC) die onderzoek naar de operaties verrichtten. Het onderzoek wordt vrijdag gepubliceerd in het British Medical Journal.

Jaarlijks worden in Nederland bij 35.000 kinderen de neus-of keelamandelen verwijderd. In tweederde van de gevallen gaat het om patiëntjes met lichte klachten, terwijl de ingreep volgens het onderzoek vooral zinvol is als kinderen er ernstige last van hebben.

De wetenschappers onderzochten driehonderd kinderen. De helft werd geopereerd terwijl bij de andere helft een afwachtend beleid werd gevoerd. Na twee jaar waren er nauwelijks verschillen te zien tussen de twee groepen. In het eerste half jaar na een operatie was wel vaak verbetering te zien.

"Maar dat is een tijdelijk effect", stelde A. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie aan het UMC vrijdag in het dagblad Trouw.

"De haard waar de bacteriën zich nestelen, is weggehaald, waardoor het even beter gaat. Maar bij alle kinderen blijkt het aantal infecties van de bovenste luchtwegen af te nemen met het ouder worden, dus ook bij de niet-geopereerde kinderen."