DEN HAAG - Met de beloningen voor topambtenaren op het ministerie van Onderwijs is het nodige mis. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw onderzoek naar onregelmatigheden bij het departement. Het rapport wordt donderdag openbaar.

De Rekenkamer heeft over de hele breedte van financiële regelingen voor topambtenaren fouten geconstateerd. Dan gaat het onder meer om te hoge bonussen, riante vertrekregelingen, extra periodieken en te hoog ingeschaalde ambtenaren.

Bonussen

De extra bonussen varieerden van 500 euro tot soms 10.000 euro, zo meldden bronnen woensdag in Den Haag. In totaal zou in anderhalf jaar tijd 44 keer een te hoge toeslag zijn uitgekeerd.

Ministeries zijn grotendeels vrij in hun beleid bij bonussen en vertrekregelingen. Dat resulteerde bij Onderwijs in maximale bedragen bij enkele ontslagen topambtenaren. Ook werd bijvoorbeeld geregeld dat het vroegpensioen van topambtenaren volledig werd aangevuld.

'Rommeltje'

De Rekenkamer constateert dat vooral de onderbouwing van veel beloningen ontbreekt. Een bron spreekt van "een rommeltje".

Donderdag reageert minister Van der Hoeven (Onderwijs) op de bevindingen. Zij gaf opdracht tot het onderzoek, nadat een groep verontruste ambtenaren de Tweede Kamer op het wanbeheer bij Onderwijs had gewezen.

Onvolkomenheden

Bij de controle van de boeken over 2003 had de Rekenkamer al vastgesteld dat er voor 1,4 miljoen euro aan onvolkomenheden zaten in het beloningsbeleid van het departement.

De Rekenkamer heeft zich in het nieuwe onderzoek gericht op topambtenaren in de salarisschaal 16 en hoger. De onderzoekers bekeken daarvoor honderd personeelsdossiers.