GRONINGEN - Steeds meer vrouwen raken zwanger, omdat ze geen geld hebben voor anticonceptiemiddelen. Dat constateren de centra voor seksuele gezondheid Noord-Nederland en Amsterdam.

Exact cijfermateriaal is nog niet beschikbaar, maar in Noord-Nederland gaat het sinds januari in elk geval om enkele tientallen zwangerschappen, laat directrice K. Bauer van het centrum weten. Het centrum denkt dat het aantal zwangerschappen de komende maanden nog fors zal stijgen.

Ziekenfonds

De ongewenste zwangerschappen zijn volgens haar te wijten aan de verwijdering van de anticonceptiepil en spiraaltje uit het ziekenfonds. "Voor kwetsbare groepen in de samenleving is de pil onbetaalbaar", aldus Bauer.

"Men denkt de oplossing te vinden in methodes als periodieke onthouding. Dat lijdt echter vaker tot een ongewenste zwangerschap."

Amsterdam

In Amsterdam is sinds januari vooral het gebruik van het spiraaltje gedaald. Hierdoor wordt een toename van ongewenste zwangerschappen geconstateerd, meldde woordvoerster Y. Hazeveld van het Amsterdamse centrum.

Om hoeveel zwangerschappen het precies gaat, is onbekend. Daarnaast bezuinigen vrouwen veel op de pil. "Vrouwen schakelen over op een goedkopere pil, hoewel die vaak ongewenste bijwerkingen heeft", aldus de woordvoerster.

Abortusklinieken

Omdat ook in Amsterdam nog gedetailleerd cijfermateriaal ontbreekt, heeft Hazeveld, tevens vice-voorzitter van de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (Stisan) een oproep gedaan aan de aangesloten klinieken om de cijfers over ongewenste zwangerschappen bij te gaan houden. Binnen twee maanden moeten de eerste resultaten hiervan bekend zijn.