DEN HAAG - De kwaliteit van veel privé-klinieken voldoet nog steeds niet aan de normen. Zo is bij meer dan de helft van de particuliere klinieken die cosmetische behandelingen aanbieden nog steeds niet duidelijk of de artsen bekwaam zijn. Eenderde heeft geen beleid om infecties te voorkomen en het is ook slecht gesteld met het sterilisatieproces.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder 45 privé-klinieken. De bevindingen zijn dermate slecht dat de inspectie besloten heeft om ook alle nog niet gecontroleerde private klinieken te gaan bezoeken. Inspecteur-generaal H. Kingma benadrukt in zijn voorwoord aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid dat er geen landelijke kwaliteitsnorming bestaat voor de klinieken.

Kwaliteit

De inspectie constateerde vorig jaar al dat het niet best gesteld was met de kwaliteit van veel privé-klinieken. Sindsdien is bijvoorbeeld het vaststellen van de behandeling wel verbeterd,maar op andere punten is de kwaliteit van de zorg weer slechter geworden. Zo zijn er minder afspraken over de bereikbaarheid bij problemen na de ingreep.

Ook het reanimatiebeleid, de registratie van incidenten en het beheer van medicijnen is bij bijna de helft van de klinieken nog steeds niet afdoende, stelt de inspectie. Terwijl "slechts de helft" van de klinieken de klachtenbehandeling volgens de wet geregeld heeft.

Voorlichting

Daarnaast laat de voorlichting aan patiënten te wensen over. Op websites worden vaak hoge verwachtingen gewekt en is het beeld dat gegeven wordt van het mogelijke resultaat van de behandeling niet realistisch. Bovendien maken instellingen gebruik van de titel 'esthetisch' of 'cosmetisch chirurg'. Dat klinkt vertrouwenwekkend, maar het is geen beschermde titel die bij de wet is voorbehouden aan gekwalificeerde specialisten. Dat kan misleidend zijn, stelt de inspectie.

Vergunning

Niet alle privé-klinieken vragen een vergunning aan. Dat is ook niet verplicht, maar verzekeraars vragen daar wel vaak om. Sinds juli vorig jaar is het echter makkelijker geworden om een vergunning te krijgen voor een zogeheten zelfstandig behandelcentrum (zbc). De eisen dat ze moeten samenwerken met een ziekenhuis en dat ze aantoonbaar moeten bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten zijn toen komen te vervallen.

Het resultaat is dat er veel meer aanvragen binnen gekomen zijn. Tussen juli vorig jaar en april dit jaar zijn er 24 nieuwe vergunning afgegeven. Hoogervorst heeft de inspectie gevraagd nieuwe klinieken voortaan standaard drie maanden na opening te controleren. Op 1 april 2004 telde Nederland in totaal 110 particuliere klinieken.