NEW YORK - De wereldwijde vredesoperaties van de Verenigde Naties nemen toe in aantal en omvang. Daardoor dreigen de grenzen van de capaciteit van de VN te worden bereikt. Dat zei secretaris-generaal Kofi Annan dinsdag.

Annan zei dat in het begin van dit jaar vredesmachten aan het werk waren in dertien landen. Sindsdien heeft de volkerenorganisatie haar vredesmissie in Ivoorkust uitgebreid en is zij nieuwe begonnen in Burundi en Haïti. Nieuwe missies of uitbreidingen staan op stapel in Irak en Sudan, meldde de secretaris-generaal.

"Deze snelle stijging in de vraag is een welkom teken van nieuwe kansen voor de internationale gemeenschap om te helpen conflicten tot een vreedzame oplossing te brengen. Maar die kansen kunnen alleen echt worden gegrepen als de nodige politieke, financiële en personele bijdragen worden geleverd", zei Annan.

Hij stelde dat mogelijk ruim 30.000 man geüniformeerd personeel moet worden toegevoegd aan de huidige 50.000 om aan de stijgende vraag te voldoen. Daarmee zou het totale aantal vredessoldaten boven het record van 1993 uitkomen. Toen werden er wereldwijd 78.000 ingezet.