DEN HAAG - De vakbonden en minister Remkes van Binnenlandse Zaken staan bij het begin van het overleg over een nieuwe CAO voor de circa 120.000 rijksambtenaren lijnrecht tegenover elkaar. De bewindsman wil conform het kabinetsbeleid de lonen van zijn werknemers bevriezen, terwijl de Abvakabo FNV, het Ambtenarencentrum en de CMHF een looneis op tafel hebben gelegd van 1,25 procent voor 2005.

Dat blijkt uit de zogenoemde inzetbrieven die Remkes en de bonden elkaar dinsdagmorgen hebben overhandigd. De minister zei zich te realiseren dat het moeizame onderhandelingen zullen worden. "Daar heb ik mij mentaal op voorbereid." Hij realiseert zich dat er acties dreigen onder de ambtenaren.

"Maar volgens mij moet er best op een redelijke manier te praten zijn, als de bonden ook met reëele voorstellen komen", stelde Remkes. De vakbeweging moet zich volgens hem realiseren dat wanneer het kabinet een oproep doet de lonen niet verder te laten stijgen wegens de onzekere situatie van de economie en de werkgelegenheid, het onlogisch zou zijn als de overheid zelf instemt met structurele salarisverbetering. Wel valt er volgens hem te praten over eenmalige resultaatafhankelijke beloning.

Prinsjesdag

CAO-onderhandelaarster E. Merlijn van de Abvakabo rekent vooral op actievoerende rijksambtenaren tijdens een door de vakcentrales FNV, CNV en MHP georganiseerde manifestatie op het Spuiplein in Den Haag tijdens prinsjesdag. Volgens haar moet de minister laten blijken dat hij ambtenaren ziet als zijn werknemers in plaats van als een verlengstuk van het kabinetsbeleid. "Straks wil niemand meer bij de rijksoverheid werken, omdat je elke vier jaar onzeker moet zijn over je arbeidsvoorwaarden."

Verder ergert het de Abvakabo en CNV-bond Publieke Zaak dat Remkes wil tornen aan de regeling die het mogelijk maakt dat ambtenaren met zware beroepen, zoals gevangenispersoneel, op 55- of 60-jarige leeftijd vervroegd uittreden. Ook willen de bonden niet meewerken aan een langere werkweek, die de minister op termijn nodig acht om het dreigende tekort aan arbeidskrachten op te vangen.

Werken

Zij wijzen erop dat ambtenaren nu al op vrijwillige basis langer kunnen werken dan 36 uur per week. De bonden vinden ook dat het langer laten werken van personeel momenteel niet is uit te leggen, omdat de komende jaren duizenden banen bij het Rijk worden geschrapt.

Bestuurster M. Wendt van het Ambtenarencentrum was bovendien teleurgesteld dat de minister niks te bieden had om ouderen langer aan het werk te houden gezien de vergrijzing. "Dat kan bijvoorbeeld via om- en bijscholing." CNV-onderhandelaar A. Lohman noemde het "diep treurig dat Remkes zo weinig wil investeren in zijn personeel". Overigens stelt Publieke Zaak pas nadat de kabinetsplannen met prinsjesdag zijn bekendgemaakt, een looneis voor de ambtenaren vast.

De bonden en Remkes praten donderdagmorgen verder over een nieuwe tweejarige CAO, die met terugwerkende kracht moet ingaan op 1 januari 2004.