ISLAMABAD - Zestig miljoen Pakistani staan vandaag voor de keuze of dehuidige president Musharraf nog vijf jaar aan de macht moet blijven. Degeneraal kwam in 1999 na een staatsgreep aan de macht. Aanvankelijk zou hijin oktober zijn functie neerleggen en de democratie herstellen, maar nu wilhij langer aanblijven om zijn hervormingsprogramma door te voeren. Dat moetleiden tot een duurzame democratie.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer