DEN HAAG/JENIN - De Israëlische strijdkrachten hebben in Jenin en andere Palestijnse steden geen bloedbad aangericht, zoals alom is gesuggereerd. Wel heeft het Israëlische leger op grote schaal mensenrechten geschonden.

Een voorbeeld hiervan is het stelselmatig verbieden van aan- en afvoer van gewonden en gesneuvelden en het niet geven van toestemming voor de aanvoer van voedsel, drinkwater en genees- en verbandmiddelen.

Dit zeggen maandag twee Nederlandse forensische experts, prof. dr. Barend Cohen en drs. Max Meis, die sinds afgelopen donderdag in opdracht van de ontwikkelingsorganisatatie
Cordaid

Invalide

Ook vijf activisten van het Autonoom Centrum Amsterdam reisden twee weken lang door bezet Palestijns gebied en legden getuigenverklaringen met videocamera's vast. Zo zagen ze een gewonde die vijf dagen op straat lag voordat hij kon worden overgebracht naar een ziekenhuis buiten Jenin. Een moeder die niet mag gaan kijken of haar invalide kind zich nog in het huis in Nablus bevindt, voordat het Israëlische leger de huizen platwalst met bulldozers.

Het Israëlische leger probeert volgens de activisten alle bewijzen van schendingen van mensenrechten te verdoezelen. "Elke camera die het Israëlische leger zag, maakten ze kapot."

/DOSSIERMidden-Oosten