AMSTERDAM - Keuringsartsen moeten harden zijn tegen allochtonen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Volgens VVD-kamerlid Wilders krijgen Turken en Marokkanen te vaak een WAO-uitkering terwijl ze niet echt ziek zijn.
Algemeen Dagblad

Wilders reageert op een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Uit het onderzoek is gebleken dat allochtonen gemiddeld veel vaker in de WAO zitten dan autochtonen. Meer dan de helft van de Turkse mannen boven de 40 jaar is bijvoorbeeld arbeidsongeschikt. Bij autochtone mannen is dat minder dan eenzesde.

"Nederland is voor niemand een luilekkerland. Niet voor autochtoon of allochtoon, Nederlander, Marokkaan of Turk," zo zegt de VVD'er in de krant. "De knop moet om bij keuringsartsen. Geen uitkeringen geven voor ongenoegens die niets met ziek zijn te maken hebben. Geen softe maar een strenge aanpak. Oneigenlijk gebruik van de WAO is te lang gemeengoed geweest in dit land."

CDA-kamerlid Van der Knaap is geschokt door de uitspraak van Wilders. "We moeten alles op alles zetten om mensen die nog kunnen werken aan het werk te helpen. Dat lijkt me beter dan er een bepaalde groep uit te lichten. Ik geloof er niets van dat allochtonen makkelijker langs de keuringsarts komen dan autochtonen."