STRAATSBURG - Het Europese hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat een doodzieke Britse vrouw niet het recht heeft om met hulp van haar man een einde te maken aan haar leven. De 43-jarige Diane Pretty was naar het hof gestapt nadat ze in Groot-Brittannië vergeefs had geprobeerd om hier toestemming voor te krijgen.

In november wees het hoogste Britse rechtscollege, de Law Lords, het verzoek af. De vrouw heeft een slopende zenuwziekte, is vrijwel over haar hele lichaam verlamd en is daardoor niet in staat om zelfmoord plegen. Ze wil daarom toestemming dat haar man haar daarbij helpt. Dat laatste mag niet in Groot-Brittannië. Als de echtgenoot de vrouw helpt kan hij voor veertien jaar in de gevangenis belanden.

In januari besloot het hof in Straatsburg de zaak rond Diane Pretty versneld te behandelden, gezien de bijzondere omstandigheden. Normaal kan de behandeling van een zaak daar jaren duren. Het hof heeft nu bepaald dat Groot-Brittannië haar rechten niet geschonden heeft door haar het recht op hulp bij zelfdoding te ontzeggen.

De Britse justitie heeft wel begrip voor de situatie van de vrouw. Maar euthanasie is in Groot-Brittannie verboden op grond van de zogenoemde Suicide Act uit 1961. De Britse vereniging voor euthanasie steunt Pretty.

Door haar ziekte zal de vrouw waarschijnlijk binnen enkele maanden overlijden omdat ze niet meer in staat zal zijn om adem te halen. Op de site van de BBC staat een
uitgebreid verslag