DEN HAAG - Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid afgerond. Hij zegt dat maandag in een vraaggesprek met de Volkskrant.

"Voor zover ik het nu kan overzien, staan alle zaken in het regeerakkoord nu in de steigers. De hervormingsagenda op het terrein van sociale zaken is compleet", verklaart De Geus.

In de afgelopen maanden werd onder meer duidelijk dat De Geus ontslagvergoedingen wil inhouden op de WW-uitkering, sommige CAO's niet langer automatisch voor iedereen wil laten gelden en fiscale voordelen voor het sparen voor VUT en prepensioen gaat schrappen. "Door de goede sociale voorzieningen is een stukje gezonde arbeidsmoraal kwijtgeraakt", aldus de minister.

De Geus haalt in de krant hard uit naar de vakbonden die volgens hem een 'propagandaoorlog' voeren. De bewindsman heeft ook kritiek op de media. "De luiheid van sommige media om zich in de concrete betekenis van maatregelen te verdiepen vind ik werkelijk gênant.