Het is tijd dat de overheid erkent welke mensenrechten in het geding zijn bij de problemen rond de gaswinning in Groningen. 

Dit stelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Daaruit blijkt volgens het College ''overduidelijk dat niet zorgvuldig is omgegaan met de veiligheid van de inwoners in Groningen''.

De staat is verplicht de burger effectief te beschermen in zijn recht op fysieke en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en de bescherming van zijn woning.

Daarnaast spelen ook het mensenrecht op adequate huisvesting en leefomstandigheden, bewoonbaarheid van huisvesting en het recht op gezondheid een rol.

De overheid is primair verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze mensenrechten in Nederland gewaarborgd zijn, zo roept het College in herinnering.

Rapport

Woensdag publiceerde de OVV een kritisch rapport over de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen in de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014.

De raad concludeerde dat de betrokken partijen, onder wie het ministerie van Economische Zaken, de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM, decennialang de veiligheidssituatie van de Groningers hebben genegeerd en enkel oog hebben gehad voor de maximale winning van het Groningse gas.

Ook concludeerde de OVV dat er te lang - tot 2013 - onvoldoende is gecommuniceerd door de overheid en de NAM. 

"Er is lange tijd niet gesproken met maar over de Groningers'', aldus het College, dat erop wijst dat "participeren een fundamenteel mensenrecht is. Burgers hebben het recht deel te nemen aan en mee te beslissen over de manier waarop hun land en hun gemeente wordt bestuurd. Het omvat onder meer het recht van burgers deel te nemen aan de besluitvorming over zaken die hen aangaan''.

Het College is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland die bij wet is ingesteld. Het bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM© NU.nl/Jerry Vermanen

Schoon schip

In een reactie op het rapport riep de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, woensdag op tot het houden van een parlementaire enquête. Tijdens zo'n enquête kan de Kamer alle betrokken partijen onder ede horen over hoe is omgegaan met de gaswinning en wie welke besluiten heeft genomen. 

"Het wordt tijd om schoon schip te maken zodat we weer kunnen bouwen aan het vertrouwen in Groningen", zei Den Oudsten woensdag. 

Reacties op het rapport van de Onderzoeksraad

Bekijk hier het aantal aardschokken in Groningen

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen | Dossier gaswinning