UTRECHT - De politiek moet jongeren laten kiezen of de stemgerechtigde leeftijd omlaag moet naar 16 jaar. De Nationale Jeugdraad wil dat er na de verkiezingen een referendum onder jongeren wordt gehouden waarvan de uitkomsten moeten worden overgenomen.

Het voorstel voor het referendum wordt maandag voorgelegd aan de lijsttrekkers en nummers twee van de politieke partijen tijdens het VerkiezingsJeugddebat in Utrecht. Organisator de Nationale Jeugdraad heeft door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen.

"Dit onderzoek laat zien dat er geen enkele reden bestaat om die leeftijd niet te verlagen", aldus de voorzitter van de Jeugdraad J. de Bruin. "De politiek moet jongeren serieus nemen en ze zelf laten beslissen of ze vanaf hun zestiende willen stemmen."

De uitkomsten van het onderzoek zijn vervat in het IPP-rapport 'Drank, brommers en dus stemrecht.' Als reactie op dit rapport zal deelnemende politici, onder wie Rosenmöller, Teeven en Jorritsma, tijdens het debat gevraagd worden na de verkiezingen een referendum onder 16- en 17-jarigen te houden. De jeugdraad wil dat de partijen zich aan de uitkomst van dit referendum binden.

Volgens De Bruin is verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd een goede manier om jongeren meer bij de politiek te betrekken. "Wanneer ze op jongere leeftijd stemrecht krijgen, kan in het onderwijs op veel concretere wijze begeleiding bij de eerste keer stemmen geboden worden. Het gezamelijk discussiëren over verkiezingen, partijprogramma's en het maken van politieke keuzes kunnen een belangrijke stimulans zijn om ook op latere leeftijd te gaan stemmen."

Na een vergelijking van de verkiezingsprogramma's constateert de Jeugdraad dat de partijen tot nu toe veel te weinig aandacht besteden aan jeugdbeleid en deelname van jongeren aan de politiek. De Bruin: "Het is belangrijk dat jongeren het gevoel hebben dat ze niet door de politiek genegeerd worden. Het referendum verplicht de politici niet langer hun kop in het zand te steken wat jongeren betreft".