UTRECHT - Leerkrachten, begeleiders en ondersteunend personeel hebben geen of provisorische werkplekken op school. De lokalen zijn veel te klein. Ook is er geen plaats voor individuele leerplekken voor kinderen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs (AVS) onder haar leden hield. De directeuren klagen verder over de kwaliteit van de vergaderruimtes en de aankleding van het schoolplein.

Ruim zeshonderd schoolleiders gaven hun mening over de huisvesting van hun scholen. Meer dan 50 procent gaf aan niet te kunnen beschikken over werkplekken voor leerlingen buiten de lokalen. Als deze al aanwezig zijn, dan zijn ze ronduit slecht.

De schoolgebouwen voldoen niet aan de eisen van het moderne onderwijs, zei AVS-voorzitter T. Duif zaterdagavond. De slechte huisvesting gaat ten koste van het moderne onderwijs, dat komt daardoor niet van de grond, vindt hij.

Onder de maat

Ook de werkplekken van intern begeleiders, gespecialiseerde leerkrachten, en onderwijsondersteunend personeel zijn ver onder de maat. Aan de verbetering moet, aldus de schoolleiders, bij investeringen de hoogste prioriteit worden gegeven.

De helft van de directeuren beoordeelt ook het aantal en de grootte van de klaslokalen als slecht of matig. Klachten zijn er vooral over computer-, opslag- en vergaderruimtes, evenals de frisheid van leerlingtoiletten en de aankleding van het schoolplein.

Tevreden zijn de directeuren over het algemeen met de grootte van het speelplein, hun eigen werkplek en de (brand-)veiligheid in en rondom het schoolgebouw.

'Achterhaald schoolmodel'

"De huidige huisvestingsvergoedingen zijn gebaseerd op een achterhaald schoolmodel", aldus Duif. "Het model van een gang met lokalen, zoals dat al 200 jaar bestaat, voldoet niet meer."

Mede door het beleid van het ministerie vinden er steeds meer activiteiten in de scholen plaats. De tendens naar steeds meer zelfstandig werken, vraagt om individuele werkplekken voor kinderen.

Multifunctionele lokalen

Er is behoefte aan multifunctionele lokalen en rustige werkplekken waar met kleine groepjes leerlingen gewerkt kan worden. Dit gebeurt nu vaak in de gang.

Door de groepsgrootteverkleining zijn er meer mensen werkzaam in de school. Dit betekent dat de al vaak kleine personeelskamers overbelast zijn.

En er is meer overleg tussen leerkrachten en deskundigen, waarvoor een directeur vaak zijn of haar kamer ter beschikking stelt. Voor ondersteunend personeel, steeds vaker in de scholen aanwezig, is helemaal geen plek.