DEN HAAG - Het demissionaire kabinet heeft vrijdag nog geen beslissing genomen over de Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van het JSF-gevechtstoestel, de beoogde opvolger van de F16.

Premier Kok zei na afloop van de ministerraad dat Nederland nog eens heel grondig met de Verenigde Staten wil overleggen over mogelijkheden om later dit jaar alsnog een contract te tekenen.

Kok noemde uitstel beter wegens de 'hardnekkige patstelling' in de coalitie, terwijl de verkiezingen voor de deur staan. Uitstel kan er volgens hem toe leiden dat de industrie later dit jaar meer vastigheid kan worden geboden.

De regeringspartijen zijn sterk verdeeld over deelname aan het JSF-project. VVD is voor, PvdA en D66 zien te veel financiële risico's. Een motie waarin het kabinet werd gevraagd af te zien van het tekenen van een overeenkomst met de Verenigde Staten, haalde donderdag geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Valutarisico's

D66 en PvdA hebben in de Kamer ook nog een amendement ingediend om te voorkomen dat een bedrag van een kleine 50 miljoen euro, dat nodig is om de valutarisico's van de overeenkomst met de VS te kunnen afdekken, beschikbaar komt op de Defensiebegroting. Daarover staakten donderdagavond de stemmen, zodat het later opnieuw in stemming moet komen.

De overeenkomst met de VS houdt in dat Nederland voor ruim 850 miljoen euro deelneemt aan de Joint Strike Fighter van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. Door de investeringen zou de Nederlandse luchtvaartindustrie lucratieve opdrachten van Lockheed kunnen binnenhalen.

/NIEUWSJSF-motie komt niet door KamerTweede Kamer neemt geen besluit over JSFMelkert wil niet deelnemen aan JSF