DEN HAAG - Het kabinet-Balkenende moet mensen als Bolkestein (VVD), Lubbers (CDA) en Kok (PvdA) vragen om een advies op te stellen over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Dat stelt Tweede-Kamerlid Crone van de PvdA. Volgens de sociaal-democraat is dit belastingvoordeel voor huiseigenaren in de toekomst niet meer houdbaar.

De PvdA pleit al tijden voor gedeeltelijke afschaffing van de maatregel. Maar coalitiepartijen CDA en VVD hebben daar geen oren naar. Zelfs een voorstel tot een breed maatschappelijk debat van GroenLinks werd afgelopen zomer nog afgeschoten.

Volgens Crone is een breed maatschappelijk debat al lang gaande. Nederland werd niet alleen eerder al gewaarschuwd voor de houdbaarheid van het systeem door de organisatie voor economische samenwerking in Europa (OESO). Ook CDA-prominent Hillen had kritiek op de huidige regeling en inmiddels praten de banken en de Vereniging Eigen Huis ook over het onderwerp.

Crone zegt dat de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma heeft opgesteld er indertijd ook over gesproken heeft. Het is er weliswaar niet ingekomen, maar blijkbaar is er discussie, concludeert hij. Terecht, vindt hij, want als de rente met 2 procent stijgt, is dat een tegenvaller van 2,5 miljard euro op de rijksbegroting. "Als we nu niet vooruitkijken, krijg je straks paniekreacties met bezuinigingen op onderwijs en zorg."

Den Haag kan bij al die debatten niet achterblijven, vindt de sociaal-democraat. Daarom wil hij volgende week in de Kamer staatssecretaris Wijn van Financiën vragen een staatscommissie in te stellen. Die moet dan voor de periode na 2007 een voorstel met meerdere varianten opstellen.