DEN HAAG - Drie Nederlandse jeugdgevangenissen beginnen komend jaar een proef waarbij drie of vier kinderen op één cel worden geplaatst. Met deze maatregel hopen de jeugdinrichtingen geld te besparen.

De vijftien jeugdgevangenissen krijgen enerzijds minder geld te besteden en moeten anderzijds meer kinderen plaatsen. Het beschikbare budget gaat ongeveer 16 procent omlaag. Bovendien moeten de 240 beschikbare plaatsen de komende jaren met enkele honderden worden uitgebreid.

Volgens Ben Geerdink, directeur justitiële jeugdinrichtingen, komen er drie proeven: Op Eikenstein in Zeist, de Hunnerberg in Nijmgen en de Hartelborgt in Spijkenisse. In deze jeugdgevangenissen worden de cellen geschikt gemaakt voor drie of vier kinderen, zegt Geerdink zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Twee op één cel is bij meisjes ook een optie, maar bij jongens zeker niet. "Als je er twee bij elkaar zet, is er altijd een de sterkste. Vooral jongens tussen de twaalf en achttien buiten dat uit. Door drie of vier bij elkaar te plaatsen wordt dat gedrag genormaliseerd", aldus de directeur.

In gevangenissen voor volwassenen kunnen sinds kort twee personen op een cel worden geplaatst. Dat bespaart 50 euro per persoon per dag.

Geerdink gaat in de jeugdgevangenissen ook experimenteren met de groepsgrootte per afdeling. Nu zitten er steeds tien of twaalf kinderen op elke afdeling. Geprobeerd wordt dat aantal te vergroten. Daarnaast wil Geerdink bezien of het mogelijk is het aantal begeleiders per groep te verlagen. Momenteel kent elke groep negen groepsleiders. Gedacht wordt aan een bezetting van 8,2.