LUXEMBURG - De EU-lidstaten zullen geen onderdanen uitleveren aan de Verenigde Staten voor vergrijpen waarop de doodstraf staat. Dat zijn de Europese ministers van Justitie vrijdag overeengekomen in Luxemburg. De beperking zal ook gelden voor verdachten van terroristische activiteiten.

Na de aanslagen van 11 september vorig jaar in de Verenigde Staten, kwamen EU en VS overeen beter te gaan samenwerken bij de bestrijding van terrorisme. Daarbij gaat het onder andere om uitwisseling van informatie en uitlevering van verdachten. Die intentie werd vorig jaar kracht bijgezet door een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell aan de EU-bewindslieden van Justitie en Binnenlandse Zaken in Brussel.

De EU moet nu officiële onderhandelingen beginnen met de Amerikanen over een samenwerkingsakkoord. Daarin zal Europa aandringen op betere bescherming van gegevens over verdachten en niet uitleveren als het gaat om delicten, waarvoor een Amerikaanse rechter mogelijkerwijs de doodstraf kan uitspreken.

Garantie

Uitlevering zal wel mogelijk zijn als rechters in de VS Europese lidstaten de garantie geven dat zij de doodstraf niet zullen uitspreken, hoewel de Amerikaanse wet dat toch toestaat. In twijfelgevallen zal de minister van Justitie van de betreffende EU-lidstaat altijd een besluit kunnen nemen over wel of niet uitleveren.

Oorspronkelijk waren er ook nog grondwettelijke problemen voor de lidstaten Duitsland, Oostenrijk, Portugal en Griekenland. Zij hebben deze problemen echter uit de weg geruimd, waardoor de onderhandelingen met de VS later dit jaar op gang kunnen komen. Diplomaten gaan er wel van uit dat tot tien jaar kan duren eer er een officieel samenwerkingsverdrag met de Verenigde Staten op tafel ligt.

Onder Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, de tweede helft van vorig jaar, kwam het probleem van de doodstraf in de VS al levensgroot op tafel te liggen. De EU-landen leken toen niet helemaal op één lijn te zitten, omdat lidstaten als Groot-Brittannië na alle publiciteit over de aanslagen in de VS, geen hindernissen wilden opwerpen. Vrijdag trokken zij echter wel één lijn en legden ze dat ook op papier vast.