DEN HAAG - Een motie van D66 waarin het kabinet gevraagd werd af te zien van deelname aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF, de beoogde opvolger van de F16, heeft het donderdagnacht niet gehaald in de Tweede Kamer.

Net als bij de eerste stemming dinsdag hielden de voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht: 74 tegen 74. De spelregels van de Kamer bepalen dat de motie dan is verworpen.

Het kabinet beslist vrijdag of het de overeenkomst met de Verenigde Staten over deelname aan het JSF-project zal tekenen. De D66-ministers en enkele PvdA-bewindslieden zijn daar tegen, maar met name de VVD-ministers vinden dat het kabinet moet doorzetten. Ook premier Kok zou volgens ingewijden ertoe neigen de overeenkomst met de Amerikanen te tekenen.

In de Kamer zijn PvdA, D66, GroenLinks en SP tegen het JSF-besluit. De PvdA heeft lang geaarzeld, omdat ze intern verdeeld was. Pas afgelopen weekeinde liet fractieleider Melkert weten dat de overenkomst te veel risico's met zich meebrengt voor de belastingbetaler.

Overeenkomst

De overeenkomst met de VS houdt in dat Nederland voor ruim 850 miljoen euro deelneemt aan de verdere ontwikkeling van de Joint Strike Fighter van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. De investering maakt het mogelijk voor het Nederlandse bedrijfsleven mee te dingen naar lucratieve opdrachten van Lockheed. De Nederlandse luchtvaartindustrie verwacht daarmee tussen de 8 en 10 miljard dollar aan omzet binnen te kunnen halen.

Om de overeenkomst met de Amerikanen te tekenen moet er een bedrag van een kleine 50 miljoen euro worden vrijgemaakt om de valuatarisico's af te dekken.

Herstemming

PvdA en D66 dienden donderdag amendementen in om te voorkomen dat dat geld van de begroting van Economische Zaken naar die van Defensie wordt overgeheveld. Omdat de stemmen ook hierbij staakten, dient er een herstemming te komen. Die vindt op 22 mei plaats, als de Kamer voor het laatst in haar huidige samenstelling bijeen is. De amendementen zullen waarschijnlijk dus geen rol meer spelen bij het kabinetsbesluit over de JSF.

VVD-staatssecretaris Van Hoof (Defensie) zei na de stemming dat het kabinet volgens hem gewoon een handtekening kan zetten. "Het overhevelen van geld is begrotingssystematiek. Dan komt het geld ergens anders vandaan."

Ook de VVD-ministers Zalm (Financiën) en De Grave (Defensie) lieten blijken dat wat hen betreft het kabinet gewoon een handtekening kan zetten onder het JSF-contract. "Als niemand er over begint tijdens de ministerraad, gaan we gewoon door", zei Zalm.

/NIEUWSTweede Kamer neemt geen besluit over JSFMelkert wil niet deelnemen aan JSFPvdA-fractie staat nog niet achter deelname JSFKabinet: 'Nederland doet mee aan bouw JSF'