DEN HAAG - VVD-fractievoorzitter Dijkstal en zijn collega De Graaf van D66 hebben donderdag tijdens het Srebrenica-debat in de Tweede Kamer tevergeefs geprobeerd CDA-voorman Balkenende te weerhouden van het stellen van inhoudelijke vragen over onderwerpen die voor rekening moeten komen van een parlementaire enquête.

Volgens de christen-democraat is dit kabinet niet in staat gebleken een inhoudelijke reactie te formuleren op het NIOD-rapport over de val van de moslimenclave in Oost-Bosnië. "Het zou een slechte zaak zijn als we daarom nu niet een inhoudelijk debat zouden voeren en verzanden in een discussie over wat we het kabinet wel en niet mogen vragen," aldus Balkenende.

De fractievoorzitter was vooral geïnteresseerd in de vraag wat er is gedaan met de vaststelling van de toenmalige minister van Defensie Voorhoeve dat Dutchbat een onuitvoerbare opdracht had gekregen. En waarom is er geen vuist gemaakt om de problemen van de Nederlandse militairen in de enclave op te lossen, vroeg hij zich af.

Ultieme waarheid

PvdA-fractieleider Melkert stelde vast dat "de ultieme waarheid over een van de grootste oorlogsmisdaden uit de geschiedenis wellicht nooit te formuleren zal zijn."

Het was voor hem verder onbestaanbaar dat de ware schuldigen aan de massamoord op meer dan moslimmannen, de Bosnisch-Servische commandant Mladic en zijn generaals, zeven jaar na dato nog steeds vrij rondlopen.

Verwijzend naar de bevindingen van het NIOD-rapport sprak Melkert van een rehabilitatie van Dutchbat. "We moeten hen danken voor wat zij daar hebben verricht," aldus de PvdA-voorman.

Melkert wilde van het kabinet vooral weten wat Nederland in de aanloop naar de val van de enclave wel of niet heeft gedaan in de richting van de Verenigde Naties. Verder vroeg hij zich af waarom de landmacht en de politiek negatief stonden tegen het verzamelen van inlichtingen in het gebied, ondanks aanbiedingen van de Verenigde Staten om Nederland daarin te helpen.

/DOSSIERVal Paars II