BELGRADO – Het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag wacht opnieuw een ‘grotevis’: Dragoljub Ojdanic, de hoogste Joegoslavische generaal in de oorlog inKosovo en rechterhand van oud-president Milosevic. De 60-jarige Ojdanic gafzichzelf aan, nadat het Joegoslavische parlement een uitleveringswet voorhet Tribunaal had aangenomen.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer