DEN HAAG - Engels moet net als Nederlands en rekenen onderdeel worden van de verplichte lesstof op de basisschool. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies over de zogeheten kerndoelen.
Onderwijsraad

Die kerndoelen zijn de basis voor leerstandaarden waarmee de resultaten van leerlingen worden gemeten.

Verder stelt de Onderwijsraad dat het Fries niet mag verdwijnen. In de provincie Frylân moet de wettelijke verplichting om lesuren te reserveren voor lessen in die taal gehandhaafd blijven.

Met Engels erbij, zou het aantal verplichte vakken op zeven komen. Om te voorkomen dat hierdoor de belasting voor leerlingen te hoog wordt, adviseert de Onderwijsraad staatssecretaris Adelmund om te kijken of het wel mogelijk is.