VATICAANSTAD - De Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten moet worden gezuiverd van priesters die bij herhaling minderjarigen hebben misbruikt. Dat is de kern van de slotverklaring van twaalf Amerikaanse kardinalen na twee dagen van beraadslagingen in het Vaticaan.

Verder moet er een speciale ontslagprocedure komen voor priesters die geen recidivist zijn, maar die toch een bedreiging voor kinderen en jongeren vormen. "Het seksueel misbruik van minderjarigen wordt terecht door de maatschappij als een misdrijf beschouwd en is een zware zonde tegenover God, vooral wanneer priesters en leden van religieuze orden de daders zijn."

De verklaring maakt geen melding van maatregelen tegen bisschoppen die zich medeschuldig hebben gemaakt doordat ze pedofiel actieve priesters overplaatsten naar andere parochies zonder die te waarschuwen.

130 minderjarigen

Op die manier heeft een priester in Boston, John Geoghan, op zijn minst 130 minderjarigen kunnen misbruiken. Zijn aartsbisschop, kardinaal Law, die van de misdrijven door Geoghan op de hoogte was, staat onder druk om af te treden. De situatie van Law was niet aan de orde geweest, aldus Gregory.

In een brief aan alle priesters in de Verenigde Staten betreuren de kardinalen dat "het toezicht door de bisschop niet in staat is geweest dit schandaal in de kerk te verhinderen".

In die brief gaat hun medeleven uit naar de slachtoffers, die in het Vaticaan niet aan het woord zijn geweest, maar niet minder naar de overgrote meerderheid van priesters die hun zending niet hebben 'verraden'.

Celibaat

Ook bevat de verklaring van de kardinalen geen voorstel om de namen van 'foute' priesters aan justitie door te geven, zoals in enkele steden wel is gebeurd.

De kardinalen zeggen in hun verklaring dat er een geen enkel wetenschappelijk aantoonbaar verband bestaat tussen celibaat en pedofilie. Zij bekrachtigen de waarde van het verplichte celibaat voor priesters als een gave van God aan de kerk.

Homoseksualiteit

Hoewel ze in hun verklaring niet over homoseksualiteit spreken, stellen ze wel voor dat priesterkandidaten beter op hun geschiktheid voor het ambt moeten worden onderzocht. In de besprekingen was de homoseksualiteit van een deel van de priesters wel aan de orde geweest.

De kardinalen opperen tenslotte het idee van een dag van gebed en berouw in de hele Rooms-Katholieke Kerk van Amerika om een proces van verzoening op gang te brengen en het kerkelijk leven te vernieuwen.

/NIEUWSGeen veroordelingen na harde taal van paus