DEN HAAG - Er moet een korte parlementaire enquête komen naar de val van moslimenclave Srebrenica in juli 1995, die voor het eind van het jaar wordt afgerond. De enquête moet de Tweede Kamer in staat stellen een definitief politiek oordeel te vellen over de kwestie-Srebrenica, als aanvulling op de bevindingen van de commissie-Bakker en het NIOD-rapport.

Dat is de aanbeveling van een speciale Tweede-Kamercommissie onder leiding van Van Middelkoop (ChristenUnie), die vorige week werd ingesteld. De aanbeveling van de commissie is niet unaniem. VVD'er Wilders vindt dat de Kamer eerst het NIOD-rapport volledig moet behandelen voor een eventuele enquête te houden.

Volgens het rapport-Van Middelkoop zouden de openbare verhoren van de enquêtecommissie na de zomer moeten plaatsvinden en circa zes weken in beslag moeten nemen. In totaal zou de enquêtecommissie verhoren moeten houden.

De commissie-Van Middelkoop vindt dat de enquête zich moet bezighouden met vier onderwerpen: de voorbereiding van de uitzending van Dutchbat naar Srebrenica (tot januari 1994), de periode tot 1 juli 1995, de daadwerkelijke val van de moslimenclave in juli 1995 en de nasleep van de affaire.

De enquêtecommissie zou onder meer moeten spreken met de meest verantwoordelijke bewindslieden uit de kabinetten Lubbers 3 en Kok en met betrokkenen uit de ambtelijke en militaire top.

Bij de val van Srebrenica kwamen meer dan 7000 personen om het leven. Naar aanleiding van een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) hiernaar, trad het kabinet vorige week af. Het was van mening dat Nederland niet schuldig, maar wel verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen in Srebrenica.

/DOSSIERVal Paars II