BESLAN - In de basisschool in het zuiden van Rusland waarzwaar bewapende extremisten meer dan 350 mensen in gijzeling houden hebbenzich donderdag kort na elkaar twee grote explosies voorgedaan. Na deexplosies steeg er zwarte rook op uit de school. Wat er precies is gebeurdwas niet meteen duidelijk. De gewapende groep heeft donderdag 26 vrouwen en kinderen vrijgelaten. Dit meldden Russische media op gezag van de autoriteiten. Eerder kwam al het bericht dat er drie vrouwen en drie zuigelingen waren vrijgelaten.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Bekijk video vrijlating deel gegijzelden: Modem/ Breedband

Het gijzelingsdrama ging donderdag zijn tweede dag in. Buiten de schoolwachten meer dan duizend radeloze ouders, grootouders en buurtbewoners opnieuws uit de school. Een aanbod van de autoriteiten om voedsel en water tebrengen wezen de gijzelnemers af. De Russische president Vladimir Poetinbeloofde donderdag al het mogelijke in het werk te zullen stellen om delevens van de gijzelaars te sparen. Het was voor het eerst dat hij zich inhet openbaar over de gijzeling uitliet.

De gijzeling en de vuurgevechten hebben al verscheidene levens geëist. Overhet precieze aantal lopen de schattingen uiteen. Volgens een lid van hetcrisisteam kwamen op de eerste dag van de gijzeling zestien mensen om:twaalf binnen de school, twee in het ziekenhuis en twee die buiten de schoolwerden doodgeschoten.

Een medewerker van de president van dedeelrepubliek Noord-Ossetië had het donderdag over acht doden. Onder dedoden zijn zeker twee kinderen. Ook zijn er dertien gewonden.

Onderhandelingen

De hele nacht door en donderdag overdag werd er af en aan onderhandeld metde gijzelnemers. De onderhandelingen worden op verzoek van de gijzelnemersgevoerd onder leiding van de bekende kinderarts Leonid Rosjal. Hij schootook te hulp toen Tsjetsjeense rebellen in 2002 honderden bezoekers van eenMoskouse schouwburg in gijzeling hielden. Wat de vermoedelijk uitTsjetsjenië afkomstige gijzelnemers precies willen is nog altijd nietduidelijk.

De televisiezender NTV meldde dat Rosjal de daders een vrijeaftocht toezegde in ruil voor het vrijlaten van alle gijzelnemers, maar degijzelnemers sloegen dat aanbod van de hand. Een woordvoerder van depresident van Noord-Ossetië zei donderdagmorgen dat de onderhandelingen nogniets hadden opgeleverd.

Veel ouders en andere familieleden van slachtoffers brachten de nacht buitenbij de school in het stadje Beslan door of sliepen in een nabijgelegencultureel centrum. "Ik ben hier al de hele dag, aan het wachten op wat erkomt", zegt Svetlana Tskajeva, wier volwassen dochter en drie kleinkinderen(10, 6 en een half jaar oud) onder de gijzelaars zijn. "Ze vertellen onshelemaal niets", verwijt ze de autoriteiten. "Het is verschrikkelijk, heelangstaanjagend."

Poetin brak woensdag een vakantie aan de Zwarte Zee af vanwege de crisis inBeslan. Donderdag zou hij naar Turkije gaan, maar dat bezoek is vooronbepaalde tijd uitgesteld.

Schattingen over het aantal daders lopen uiteen van vijftien tot 24. Zekeris dat er ook vrouwen onder zijn. Ze dreigen de school op te blazen als depolitie gewapenderhand ingrijpt. Voor elke gijzelaars die wordt gedood,dreigen de gijzelaars vijftig schoolkinderen te vermoorden.