VEENDAM - Deurwaarders hebben in de afgelopen vier maanden keer kentekengegevens opgevraagd om benzinedieven op tesporen. Dat blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor hetWegverkeer (RDW).

Erkende deurwaarders hebben sinds mei toegang tot hetkentekenregister. Pomphouders kunnen zich tot een deurwaarderrichten met een verzoek om een incassoprocedure te beginnen.

Criminaliteit

Tanken zonder te betalen is de grootste vorm van criminaliteitwaarmee pompstationhouders te maken krijgen. Uit onderzoek blijktdat in 2003 71 procent van de tankstations bezoek heeft gehad vanbestuurders die wegreden zonder te betalen. Volgens een schattinglopen pomphouders ongeveer 12 miljoen euro per jaar mis.

Pomphouders die bij brancheorganisatie Bovag zijn aangesloten,maken gebruik van Tankcollect omincassoverzoeken in te dienen. Via de website zijn vijfhonderdaanvragen gedaan. In 20 procent van de gevallen blijken dieven teopereren met gestolen kentekenplaten, verklaarde initiatiefnemer J.Nihot van deurwaarderskantoor Pruijn en Van den Bergh.

Kentekenplaten

Twee weken werd bekend dat de politie steeds meer valseaangiften van diefstal van kentekenplaten krijgt. De kentekens zijngeliefd bij criminelen. De auto's lijken dan van iemand anders. Demeeste valse aangiften worden gedaan om boetes voorverkeersovertredingen te ontlopen, terwijl de autobezitter het oudekenteken blijft gebruiken.

Recidive

Een op de tien benzinedieven recidiveert, blijkt uit het bestanddat tankcollect.com in de laatste maanden heeft opgebouwd. Sommigebestuurders slagen erin tot zes keer gratis te tanken, aldus Nihot.Doorrijders ontvangen een dagvaarding, moeten alsnog betalen endraaien op voor de kosten van de incassoprocedure. Verder kan depolitie, die ook toegang heeft tot de gegevens, besluitenveelplegers te vervolgen.

Ongeveer een op de vier tankstations is aangesloten bij Bovag.Een woordvoerder toonde zich donderdag erg gelukkig met het succesvan het registratiesysteem. Vroeger moesten pomphouders via depolitie aangifte doen en was het allerminst zeker dat debenzinedief werd opgespoord en tot betalen werd gedwongen.