DRIEBERGEN - De politie heeft een 24-jarige man uit Beverwijkin de kraag gegrepen die de afgelopen tijd maar liefst 21.000 keerzonder reden naar het alarmnummer 112 had gebeld. Sinds mei vorigjaar belde hij soms wel tweehonderd keer per uur naar hetnoodnummer. De politie nam bij de arrestatie vijf mobiele telefoonsin beslag, maakte ze donderdag bekend.

De belangrijkste reden dat de man de telefonisten van 112lastigviel, was volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)pure verveling. Waarom de politie de notoire beller nu pas konoppakken, kon een woordvoerder niet zeggen. Hij wilde wel kwijt dathet arresteren van misbruikers een erg lastige en tijdrovende klusis.

KLPD

Het KLPD heeft dit jaar tot nu toe dertig bellers opgespoord diemisbruik maakten van het alarmnummer. Zij kregen een geldboete,taakstraf of voorwaardelijke hechtenis. Enkele jonge verdachtenmoesten een zogenoemde verbeteringstraining volgen.

De politiedienst gebruikt in de strijd tegen misbruik van 112eveneens sms- en voice-bomberichten, een geautomatiseerdeterugbelactie die in de praktijk succesvol bleek. Het KLPDverstuurde dit jaar al 30.000 sms- en 25.000 voice-bomberichten. Deontvangers pasten hierop hun belgedrag bijna altijd aan, aldus depolitie.

Misbruik

Het misbruik van het alarmnummer blijft desondanks extreem hoog.Van de vier miljoen meldingen van mobiele bellers die jaarlijks bijde centrale in Driebergen binnenkomen, is slechts 20 procentserieus. De overige meldingen komen van kinderen, zogeheten'broekzakbellers', hijgers, treiteraars en bedreigers. Depolitiedienst zegt echter meer wettelijke mogelijkheden ensamenwerking van alle betrokken partijen nodig te hebben om tot eennog effectievere aanpak te komen.