DEN HAAG - Slobodan Milosevic krijgt een advocaat toegewezendoor het Joegoslavië-Tribunaal. Dit besluit heeft voorzittendrechter Robinson donderdagochtend bekendgemaakt. Over de nadereuitwerking moet nog worden gesproken, aldus de Jamaicaan.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Volgens Robinson blijkt uit de medische deskundigenverslagen datde gezondheid van de ex-president niet toestaat dat hij zichzelfverdedigt en dat er zelfs een 'levensbedreigende' situatie kanontstaan. Hij herinnerde aan de talrijke onderbrekingen van hetproces tot nu toe die tot het "verlies van 66 zittingsdagen"hebben geleid.

Volgens hem was er een "reëel gevaar" dat hetproces een "onredelijk lange tijd" zou duren of niet zou kunnenworden voltooid, als geen advocaat was toegewezen.

Milosevic

Milosevic hamert op zijn recht zichzelf te verdedigen, sinds hijin de zomer van 2001 naar Den Haag werd gestuurd. De rechtershebben de ex-president al eerder erop gewezen dat dat recht nietabsoluut is. Ook hebben de rechters zich ervan verzekerd dat hetStatuut van het Tribunaal en de jurisprudentie van het VN-hof detoewijzing van een advocaat toestaan. De beslissing zalschriftelijk nader worden gemotiveerd.