DEN HAAG - Apothekers verkopen medicijnen illegaal in het buitenland omdat daar soms grote winsten zijn te behalen. Daardoor dreigen in Nederland ernstige tekorten van medicijnen als sommige antidepressiva en bloeddrukverlagers. Dat heeft de apothekersorganisatie KNMP dinsdag laten weten.

De KNMP heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) op de hoogte gesteld van de illegale praktijken. Als de KNMP zelf hard krijgt welke apothekers zich schuldig maken aan de illegale export, zal de KNMP de namen van die apothekers bekendmaken als zij hun leven niet beteren.

De KNMP noemt het "onacceptabel" dat apothekers vanuit winstbejag medicijnen doorverkopen aan het buitenland. Vooral Engeland is een lucratieve markt. Het antidepressivum Efexor bijvoorbeeld is daar veel duurder dan in Nederland.

Een aantal apothekers koopt dit middel op bij de groothandel en verhandelt het naar Engeland. Daardoor ontstaan tekorten en moeten andere apothekers bij wijze van uitzondering rechtstreeks bij de fabrikant bestellen. Behalve Efexor zou het gaan om nog twintig tot dertig geneesmiddelen die illegaal naar het buitenland gaan.