ROTTERDAM - Minister Donner (Justitie) heeft woensdag debajesboot in Rotterdam geopend. Het schip, waar 288 gedetineerdenkunnen worden geplaatst, ligt in de Merwehaven. BurgemeesterOpstelten maakte tijdens de opening bekend dat voor het einde vanhet jaar een tweede detentieboot in de Rotterdamse haven moetliggen.

Vrijdag arriveren de eerste gedetineerden op het verbouwdeDuitse hotelschip. De bedoeling is dat illegalen in afwachting vande uitslag van onderzoek naar hun status op het schip verblijven.Als duidelijk is dat de vreemdeling wordt uitgezet, vertrekt dienaar een uitzetcentrum.

De eerste bajesboot van Nederland blijft vijf jaar in deMerwehaven liggen. Het tweede drijvende cellencomplex wordt groter.Hoeveel gedetineerden precies op het schip, dat ook in deMerwehaven komt te liggen, kunnen worden gehuisvest is nogonduidelijk.

Opstelten liet weten dat het college achter de komst van detweede bajesboot staat, maar dat de raad zich er nog over moetbuigen. Justitie hoopt met de twee schepen de gevangenissen teontlasten en ruimte te maken voor veelplegers.