BAGDAD - De Iraakse politicus Ahmed Chalabi is woensdagongedeerd gebleven bij een poging hem te vermoorden. Bij de aanslagin de plaats Latifiya raakten twee van zijn lijfwachten gewond.Chalabi vertelde dat zijn konvooi op de terugweg uit Najaf, waarhij een onderhoud had met de sjiitische leider grootayatollahal-Sistani, onder vuur werd genomen door de inzittenden van eenauto die de achtervolging had ingezet.

Chalabi, voorzitter van de groepering partij Iraaks NationaalCongres (INC), was in de periode voor de Amerikaanse invasie inIrak een van de leidende figuren van de oppositie in ballingschap.Hij genoot als informant en lobbyist de (financiële) steun van hetAmerikaanse ministerie van Defensie en vice-president Dick Cheney.

Strijdkrachten

Na de invasie benoemde de Amerikaanse bewindvoerder Chalabi tothoofd van een commissie die de Iraakse strijdkrachten en deambtenarij moest zuiveren van leden van de Baathpartij van deverdreven dictator Saddam Hussein. Chalabi is inmiddels bij deregering in Washington uit de gratie omdat die hem er van verdenktvertrouwelijke informatie aan Iran te hebben doorgegeven.

Jordanië heeft besloten zwaar geschut in te zetten in derechtszaak die Chalabi in de Verenigde Staten tegen dat land heeftaangespannen. Met die rechtszaak hoopt de sjiiet zich te ontdoenvan een uit 1992 daterende veroordeling tot 22 jaar celstraf wegensfraude en verduistering van honderden miljoenen dollars tijdens hetfaillissement van de door hem opgerichte Petra Bank.

Chalabi steltdat die veroordeling het gevolg is van samenzwering tussen hettoenmalige Iraakse regime en de Jordaanse regering. Jordanië zouhem hebben veroordeeld wegens zijn verzet tegen het bewind vanSaddam en uit vrees dat hij uit de school zou klappen over illegaleJordaanse wapenleveranties aan Irak.

Jordanië

Jordanië noemt de door Chalabi aangespannen rechtszaak 'politiekgeïnspireerd' omdat de aankondiging daarvan samenviel met Chalabi'sterugkeer naar Bagdad, waar een arrestatiebevel tegen hem isuitgevaardigd wegens valsemunterij. Hij zou kort voor de vervangingvan het oude Iraakse geld door nieuwe biljetten grote hoeveelheden'Saddam-geld' hebben laten drukken om dat in te wisselen voor denieuwe Iraakse dollar.