DEN HAAG - Jaarlijks sterven 20.000 mensen door verkeerd en te veel voedsel. Gemiddeld leven mensen twee jaar korter door bijvoorbeeld te vet eten en verontreinigende stoffen in voedingsmiddelen. Dat staat in het rapport 'Ons eten gemeten' dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag in Den Haag presenteert.

Volgens het RIVM is voedsel de laatste jaren wel veiligergeworden. Er zijn minder voedselinfecties en er zitten minderstoffen als zware metalen, bestrijdingsmiddelen en dioxines in.

Als het overgewicht toeneemt en de sterke daling van deconsumptie van groenten en fruit doorzet, zal onzelevensverwachting gaan dalen, vreest het RIVM. Overgewicht enongunstige voedingssamenstelling leiden elk afzonderlijk tot 40.000nieuwe gevallen van diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.Eenongunstige voedingssamenstelling en overgewicht leiden tot 13.000respectievelijk 7.000 doden in Nederland per jaar.

Volgens het RIVM is het rapport het eerste totaaloverzicht vande beschikbare kennis op het gebied van de voedselconsumptie, degevolgen voor de gezondheid op lange termijn en de veiligheid vanhet voedsel in Nederland.

Als de huidige trends aanhouden zal de levensverwachting inNederland dalen. Tien procent van de volwassen Nederlanders heefternstig overgewicht. De komende jaren zal dat toenemen tot 15procent. Bij kinderen is een soortgelijke stijging te zien. Zijzullen dit overgewicht een leven lang meedragen waardoor het risicovan diabetes en hart- en vaatziekten sterk toeneemt.