MONTREAL - Over heel 2001 zijn er, buiten de vliegtuigen die te maken kregen met kwade opzet, dertien lijndiensttoestellen verongelukt. Daarbij kwamen 577 mensen om het leven. Dat blijkt uit cijfers van de International Civil Aviation Organization (ICAO).

In 2000 verongelukten achttien toestellen waarbij 757 passagiers het leven verloren. De kans op een ongeluk, gemeten per 100 miljoen afgelegde kilometer, daalde in 2001 van 0,025 tot 0,02.

Niet-lijndiensten (onder andere vrachttoestellen en privé-vliegtuigen) scoorde een hoger aantal ongelukken. Hier ging het om 29 toestellen en 204 dodelijke slachtoffers. In 2000 telde ICAO, een speciaal agentschap van de Verenigde Naties, nog 21 incidenten met 290 doden tot gevolg.

Verder vonden volgens de ICAO 21 ongelukken plaats door kwade opzet, inclusief de aanslagen op 11 september. De precieze cijfers van het aantal slachtoffers dat daardoor is gevallen is nog niet bekend. Maar geschat wordt 3300 doden, van wie 301 passagiers en 44 bemanningsleden.