DEN HAAG - In de Tweede Kamer is de stemming over de vraag of Nederland moet deelnemen aan de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) onbeslist geëindigd.

Bij de stemming over een motie van D66 waarin het kabinet wordt gevraagd niet deel te nemen aan de ontwikkeling van de JSF, de opvolger van de F16, was de stemverhouding 74-74.

De uitslag was geen verrassing meer nadat PvdA-fractievoorzitter Melkert afgelopen weekeinde een einde had gemaakt aan de onzekerheid over het stemgedrag van zijn partij. Bij het begin van de campagne in Den Bosch verklaarde hij zich tegen deelname.

De andere fracties uit het protesterende kamp, GroenLinks en SP, hadden zich al eerder tegen het kabinetsbesluit gekeerd.

Premier Kok liet zich voorafgaande aan de stemming niet door GroenLinks uit de tent lokken. Hij weigerde in te gaan op "als-dan-vragen". "Bij mij blijft het luikje tot vrijdag dicht."

Tweede stemming

Kok vergadert dan voor de laatste keer met het kabinet over het besluit. Als de Kamer bij de tweede stemming donderdag opnieuw verdeeld is, houden bronnen rond het kabinet het voor mogelijk dat de premier zal aansturen op het tekenen van een intentieverklaring met de VS.

Nederland toont zich dan in principe bereid ruim 850 miljoen euro te investeren in de verdere ontwikkeling van de JSF, de beoogde opvolger van de F-16. De investering biedt het Nederlandse bedrijfsleven de mogelijkheid samen te werken met de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.

Het project kan de industrie rond 10 miljard dollar omzet bezorgen en circa 75.000 manjaren werk opleveren. Het door de regering voorgeschoten geld, moet uiteindelijk grotendeels terugvloeien naar de staatskas via bijdragen van het bedrijfsleven, kortingen op de aanschaf van het nieuwe vliegtuig en royalties op de verkoop van de toestellen aan derde landen.

Geen reden

Minister De Grave van Defensie benadrukte na afloop van de stemming nog eens dat het kabinet het besluit heeft genomen toen het nog vol in bedrijf was. Als de stemmen in de Kamer donderdag opnieuw staken, ligt er geen uitspraak dat het kabinet niet mag doorgaan, stelt de bewindsman.

Staatsrechtelijk gezien is er dan geen enkele reden voor de regering om niet te tekenen. Ook VVD-fractievoorzitter Dijkstal vindt dat het kabinet in dat geval gewoon door moet gaan op de ingeslagen weg.

Zijn coalitiegenoot De Graaf van D66 is het daar niet mee eens, evenmin als de fractievoorzitters van GroenLinks en SP. Melkert wilde dinsdag in de Kamer geen duidelijkheid geven over wat de regering moet doen als de stemmen blijven staken.

/NIEUWSMelkert wil niet deelnemen aan JSFPvdA-fractie staat nog niet achter deelname JSFKabinet: 'Nederland doet mee aan bouw JSF'