MIDDELBURG - De provincie Zeeland dreigt de beheerders van drie zwembaden in de provincie met een dwangsom omdat ze geen onderzoek hebben gedaan naar de risico's van besmetting met de legionellabacterie. Wanneer zij niet binnen vier weken alsnog aan hun verplichting voldoen, moeten ze 100 euro per dag betalen, met een maximum van 1000 euro.

Het gaat om zwembaden bij campings in Nieuwvliet en Bruinisse en een recreatie/partycentrum in IJzendijke. Badinrichtingen en zwembaden zijn per 1 december 2000 wettelijk verplicht een dergelijk onderzoek uit te voeren. Wanneer daaruit blijkt dat er sprake is van een risico, moet er een plan komen om besmetting te voorkomen.

De provincie Zeeland dreigde in februari ongeveer vijftig beheerders van zwem- en badgelegenheden met een dwangsom omdat ze geen risico-analyse en eventueel beheersplan hadden ingediend. De beheerders van de drie zwembaden bleven ook daarna nog in gebreke.

De provincie heeft de officier van justitie in Middelburg op de hoogte gesteld van de overtredingen.