AMSTERDAM - Het Israëlische leger heeft bij recente acties in Jenin burgers als menselijk schild gebruikt, buitensporig veel geweld toegepast en gewonden medische verzorging geweigerd. Dit concluderen afgevaardigden van Amnesty International na een bezoek aan Jenin.
Amnesty International

De afgezanten spraken tijdens hun onderzoeksmissie in Jenin met ooggetuigen, overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers van het Israëlische leger.

In hun voorlopige verslag melden ze dat er in Jenin "bewijs verzameld is dat er ernstige schendingen van mensenrechten hebben plaatsgevonden, inclusief oorlogsmisdaden."

Bedolven

Zo werden de Palestijnse burgers niet op tijd gewaarschuwd voor de aanvallen met de Apache-helikopters, gebruikte het Israëlische leger "buitensporig veel geweld" en kregen de mensen die vastzaten in vernielde huizen of bedolven waren onder het puin geen enkele vorm van hulp.

Ook zouden de Israëli's met opzet ambulances hebben beschoten en Palestijnse gevangenen hebben geslagen en vernederd. Bovendien ontving Amnesty meldingen van onwettige excecuties.

Amnesty benadrukt dat het om voorlopige bevindingen gaat en dat alleen een onafhankelijke internationale onderzoekscommissie de volle omvang van de mensenrechtenschendingen kan vaststellen.

/DOSSIERMidden-Oosten