RIJSWIJK - Meer dan een kwart van de tunnels in Europa is nog niet veilig genoeg. Dit blijkt uit een Europees onderzoek naar de veiligheid van dertig tunnels in elf landen.

Drie tunnels komen uit de test als gebrekkig en vijf zelfs als zeer gebrekkig. De twee onderzochte Nederlandse tunnels, de Piet Heintunnel (in Amsterdam) en de Wijkertunnel (bij Velsen), zijn respectievelijk 'acceptabel' en 'erg goed', zo staat in het onderzoek.

De overkoepelende Europese organisatie AIT & FIA, waarbij de ANWB en zusterorganisaties in Europa zijn aangesloten, heeft de resultaten van het onderzoek dinsdag bekendgemaakt.

Erg goed

Onafhankelijke experts inspecteerden de dertig tunnels op onder meer: algemene conditie, alarmregelingen, brandventilatie, crisismanagement en veiligheidsprocedures.

Voor de eerste keer, sinds het onderzoek in 1999 werd ingesteld, hebben drie tunnels het predikaat 'erg goed' gekregen. Het gaat om de recent geopende Cointetunnel in België, de Mont Blanctunnel (Frankrijk en Italië) en de eerdergenoemde Wijkertunnel bij Velsen.

Mont Blanctunnel

In de Mont Blanctunnel kwamen door een ongeval in 1999 zeker 39 personen om het leven. De doorgang wordt dit jaar geleidelijk weer opengesteld voor (vracht-)verkeer. Volgens de onderzoekers, die de tunnel eind 2001 voor de openstelling inspecteerden, komen de Mont Blanctunnel en de Cointetunnel het dichtst bij hun ideaal van tunnelveiligheid.

Onveilig

De drie onveiligste tunnels bevinden zich, volgens de onderzoekers, in Oostenrijk/Slovenië en Groot Brittannië. Het gaat om de Loibltunnel op de grens tussen Oostenrijk en Slovenië en de Britse Blackwall Tunnel North en Blackwall Tunnel South.

In de lijst komen geen Italiaanse tunnels voor. De Italiaanse tunnelautoriteiten weigeren mee te werken aan de test.