LOS ANGELES - De Amerikaanse president Bush leidt in eendonderdag gepubliceerde peiling van The Los Angeles Times op zijnDemocratische uitdager John Kerry. Bush heeft volgens het dagbladde steun van 49 procent van de Amerikanen. Kerry moet het doen met procent.

Het is de eerste keer in de periodieke peilingen van deze krantdat de president als voorspelde winnaar van depresidentsverkiezingen in november uit de bus komt.De peiling is een flinke opsteker voor het staatshoofd. Maandagbegint in New York de Republikeinse conventie waar de RepublikeinenBush formeel zullen aanwijzen als de presidentskandidaat.

De voorsprong van Bush is volgens analisten deels het gevolg vande actie van een groep veteranen die de militaire activiteiten vande gedecoreerde Kerry in de Vietnamoorlog in twijfel heeftgetrokken. Hoewel een meerderheid van de Amerikanen gelooft datKerry alle eer verdient voor zijn oorlogsverleden, heeft de affairetoch enige schade toegebracht aan het imago van de Democraat.