AMSTERDAM - Zo'n 2500 baby's en peuters belanden jaarlijks in het ziekenhuis na een ongeluk op een kinderdagverblijf. Het gaat dan onder meer om botbreuken, open wonden en hoofdletsel. Ruim driekwart van de ongevallen vindt plaats binnen het gebouw. Dat meldt De Telegraaf donderdag.

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BoinK) vermoedt dat het werkelijke aantal ongevallen nog hoger ligt omdat leidsters incidenten zouden verzwijgen. De organisatie dringt aan op een risicoanalyse van de kinderdagverblijven.

Begin volgend jaar wordt op de crèches een nieuwe veiligheidsmodule geïntroduceerd die is ontwikkeld door de Stichting Consument en Veiligheid. Allereerst worden de risico's die kinderen lopen bij de opvang in kaart gebracht. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Een toezichthouder zal steekproefsgewijs controleren of inderdaad een risico-inventarisatie is gemaakt.