UTRECHT - "Ik kan niet beloven dat de risico's kleiner worden of dat er niets meer zal gebeuren." Dat zei minister Kamp van Defensie woensdag op een informatiedag voor de achterban van de Nederlandse militairen in Irak in de Utrechtse Jaarbeurs.

Bekijk video: Modem/ Breedband

De bewindsman sprak voor een gehoor van tussen 1500 en 2000 familieleden en vrienden in een enorme zaal waar voor 5000 mensen gedekt was. Defensie wilde er zeker van zijn dat iedereen die wilde komen, een plekje aan de koffietafel zou hebben.

'Helden'

Aan het begin van de bijeenkomst werd een minuut stilte in acht genomen voor de elf dagen geleden gesneuvelde wachtmeester Jeroen Severs van de marechaussee. In zijn toespraak roemde Kamp de "helden" die met gevaar voor eigen leven het konvooi waarin Severs zat probeerden te ontzetten. Twee van hen, die tijdens de gevechten zwaargewond raakten, zaten in de zaal.

Kamp probeerde de aanwezigen uit te leggen dat Nederlandse militairen er niet alleen zijn voor de bescherming van eigen huis en haard. Nederland heeft ook een verantwoordelijkheid in internationaal verband, als, zoals in Irak, mensen op grote schaal in de verdrukking komen, zei hij.

Steun

De bewindsman benadrukte dat de militairen in Irak "nu het erop aankomt onze steun hard nodig hebben. Het zal ze goed doen als ze merken dat we met zijn allen achter hen staan."

Dat signaal kon de zaal halverwege de middag letterlijk afgeven in een rechtstreekse videoverbinding met Camp Smitty, de hoofdbasis van het Nederlandse detachement in de zuidelijke provincie al-Muthanna. Commandant Kees Matthijssen beantwoordde een half uur lang een groot aantal van tevoren ingediende vragen van de achterban.

Behalve Matthijssen waren ook de chef defensiestaf, generaal Berlijn, en de bevelhebbers van de landmacht, generaal Urlings, en van de marechaussee, generaal Beuving, beschikbaar voor vragen. Urlings en Beuving hadden zich de afgelopen dagen persoonlijk op de hoogte laten brengen van de recente gebeurtenissen in Irak tijdens een bezoek aan de Nederlandse militairen.

Defensie had tijdens de informatiedag voor het thuisfront een aantal geestelijk verzorgers en psychologen ingezet die als aanspreekpunt optraden voor mensen die behoefte hadden aan een gesprek.

Na afloop van de bijeenkomst toonde het overgrote deel van de aanwezigen zich positief over de inspanningen van Defensie. "Ze zorgen echt wel goed voor onze jongens, maar niet iedereen in Den Haag begrijpt hoe diep bezorgd de mensen kunnen zijn over het lot van de militairen daar'', vatte een bezoekster de dag samen.

Berlijn toonde zich tevreden over de bijeenkomst. "Het is goed mensen in staat te stellen dieper in te gaan op vragen als wat doen we daar, kunnen we onze taak nog wel aan en zijn onze mensen daar wel veilig genoeg. Zeker na het sneuvelen van wachtmeester Severs zijn er heel veel vragen. En daar mag ook best wat emotie bij zitten'', aldus de hoogste militair in Nederland.