KRAKOW - Twee miljoen Polen hebben 'hun' paus Johannes Paulus II dit weekeinde als een held onthaald tijdens zijn achtste, nostalgische bezoek aan zijn vaderland.

Het hoogtepunt van de eerste drie dagen van de vierdaagse reis was zondag een mis in de open lucht in Blonie Park in Krakow, waar ruim twee miljoen gelovigen op af waren gekomen.

Tijdens het bezoek met Krakow als middelpunt lopen persoonlijke en kerkelijke programmapunten door elkaar heen. In Krakow bezocht de paus zondagavond de kathedraal waar hij in 1946 tot priester werd gewijd en zijn eerste mis leidde, en het graf van zijn ouders.

De paus, geboren als Karol Wojtyla, bracht in Krakow de oorlogsjaren door, die zijn verdere leven hebben getekend. Hij was er aartsbisschop toen hij in 1978 tot paus werd gekozen.

Gentechnologie

Tijdens de mis in Blonie Park waarschuwde de paus krachtig tegen de gevaren van gentechnologie. Door genetische manipulatie gaat de mens op de stoel van God zitten, zei de 82-jarige kerkleider. Hij beklaagde zich over de ongelovigheid van de hedendaagse mens. "De mens leeft alsof er geen God is", zei hij. "De mens matigt zich het recht van de Schepper aan om in te grijpen in het mysterie van het menselijk leven. Hij wil door genetische manipulatie over het menselijk leven beschikken en de grenzen van de dood vastleggen."

Zaligverklaring

De kerkvorst verklaarde tijdens de mis drie Poolse priesters en een non zalig. Een van hen was Zygmunt Felinski, een 19e-eeuwse pionier van het rooms-katholicisme in Rusland. Met het eerbetoon aan Felinski dreigt de RK-Kerk opnieuw de toorn van de Russisch-Orthodoxe Kerk over zich af te roepen. Die verzet zich hevig tegen wat zij ziet als rooms-katholieke zieltjeswinnerij op Russisch grondgebied.

De kerkvorst toonde zich opnieuw solidair met de armen en werklozen in Polen, slachtoffers van de vrije markt die na de val van het communisme in 1989 zijn intrede heeft gedaan. Hij waarschuwde tegen het verval van waarden en normen in zijn geboorteland. Zaterdag besprak hij de moeilijke economische situatie en de toetreding van Polen tot de Europese Unie met president Kwasniewski.

Held

De paus wekt nog steeds groot enthousiasme bij de Polen, die in hem de held zien die een cruciale rol heeft gespeeld bij de val van het communisme en hen steeds heeft bemoedigd tijdens de pijnlijke overgang naar democratie en markteconomie. "Hij is de enige Pool die we kunnen geloven en vertrouwen", zei Isabella Wrobel (21) uit Warschau.

Barmhartigheid

Zaterdag riep de paus de goddelijke barmhartigheid voor de wereld in, "opdat aan alle ongerechtigheid in de wereld een einde komt". Hij deed dat tijdens de inwijding van nieuwe basiliek in Lagiewniki, een voorstad van Krakow. Tussen de 12.000 en 20.000 gelovigen waren bij de mis aanwezig. "Waar haat en wraakzucht heersen, waar oorlog leed en dood onder onschuldigen zaait, is de genade van de goddelijke barmhartigheid nodig om vrede te stichten", zei hij.

In de basiliek in Lagiewniki staat de verering van de Goddelijke Barmhartigheid centraal. De oorsprong hiervan is een verschijning van Jezus aan de non Faustyna Kowalska in het begin van de 20e eeuw. Reeds in zijn Poolse tijd maakte de spiritualiteit van Faustyna diepe indruk op de paus. Die verklaarde haar op 30 april 2000 heilig, waarmee ze de eerste heilige van het nieuwe millennium werd.

De paus sluit zijn reis maandag af met een bezoek aan het bedevaartsoord Kalwaria Zebrzydowska. Op de weg terug naar het vliegveld van Krakow zal hij per helikopter over zijn geboorteplaats Wadowice vliegen. In Krakow had de politie een verdachte metalen doos onschadelijk gemaakt, waarin mogelijk explosieven hadden gezeten.