De Nederlandse economie kan negatieve effecten ondervinden van de crisis rond Rusland en het Midden-Oosten.

Dat maakt het Centraal Planbureau (CPB) donderdag bekend.

"De politieke spanningen rond Oekraïne en in het Midden-Oosten vormen in toenemende mate een risico voor de wereldhandel en daarmee ook voor de Nederlandse economie", schrijft het planbureau. 

Bij een verdere escalatie kan de Nederlandse bbp-groei 0,25 procent of 0,5 procent lager uitvallen.

Indien de crises zich niet verder uitbreiden, waar het CPB in de berekeningen van uit is gegaan, dan komen de economische voorspellingen redelijk overeen met de laatste raming van afgelopen juni.

In zijn juniraming stelde het CPB dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,75 procent zal groeien en in 2015 met 1,25 procent. Die prognose geldt nu alsnog.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CPB. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Werkloosheid

Het aantal werklozen daalt dit en volgend jaar sterker dan het CPB in juni nog voorspelde. Nu is de prognose voor 2014 en 2015 respectievelijk 620.000 en 605.000 werklozen. Twee maanden geleden gold nog de verwachting van 650.000 dit jaar en 635.000 volgend jaar.

Volgens de huidige prognose betekent dit dat in 2015 6,75 procent van de beroepsbevolking werkloos is.

De lagere werkloosheid is vooral het gevolg van een dalend arbeidsaanbod, schrijft het CPB. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog met een half procent, volgend jaar stijgt deze juist met een half procent.

Zowel dit jaar als volgend jaar wordt een koopkrachtstijging verwacht van 1,5 procent.

Begrotingstekort

Het CPB is een fractie optimistischer over de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort zou volgens de juniraming uitkomen op 2,2 procent van het bbp, ruim onder de Europese norm van maximaal 3 procent. Nu gaat het CPB uit van 2,1 procent van het bbp.

Dit jaar komt het tekort uit op 2,7 procent. In juni werd nog uitgegaan van 2,9 procent.

Op basis van de nieuwe ramingen zal de begroting worden afgerond en op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

CBS

Donderdag presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe gegevens over de Nederlandse economie.

Hieruit bleek dat deze in het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis bedroeg de groei 0,9 procent.

Wereldhandel

Het CPB is iets pessimistischer geworden over de wereldhandel. Dit is het gevolg van de politieke spanningen rond Rusland, maar ook van tegenvallende realisaties.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is gematigd positief over de CPB-cijfers. "De cijfers bevestigen dat Nederland langzaam herstelt van de crisis. Dat is hoopvol. Het herstel blijft echter broos."

Ook zijn volgens hem de overheidsfinanciën nog niet op orde. "Een tekort dicht bij de 2 procent is geen eindstation. We zullen de cijfers de komende weken betrekken bij de besluitvorming over de begroting in de aanloop naar Prinsjesdag."

De begroting 2015: bezuinigen of investeren? | 'Economische groei binnen tien jaar terug op pre-crisis niveau' | Werkloosheid blijft hoog volgens CPB