BERLIJN - Een Duitse wetenschapper staat op het punt de taal der koeien te ontcijferen. Het dagblad Die Welt heeft dit zaterdag op de voorpagina bericht.

Gerhard Jahns, gepensioneerd ingenieur en 'bioakoesticus', heeft zich toegelegd op de diepere betekenis van de signalen en geluiden die de koe uit. Het opheffen en schudden van kop en de mededeling 'muh' (boe in Nederland) alvorens verder te grazen, zijn niet zo eensluidend als het koeienvocabulaire doet vermoeden.

Zoals bekend geeft alleen de tevreden koe goed melk. Daarom is Jahns' onderzoek van groot belang. Vroeger kenden veeboeren hun dieren nog. Ze konden de dieren van hun kudde zo persoonlijk benaderen. Dat gebeurt bij de grote bedrijven van vandaag niet meer en dit kan de productie schaden.

Jahns legt daarom zijn oor goed te luisteren en leert geduldig de koeientaal. De koe zegt op zeer verschillende manieren boe, zo stelde hij vast. Hij hoopt spoedig de verschillen te kunnen verklaren en benoemen.

Zeven keer boe

Recent hielp het toeval de onderzoeker. Hij was aan het werk in een stal toen bij strenge vorst de waterleiding bevroor. De dorstige koeien loeiden op wel zeven verschillende manieren in korte tijd.

Uiteindelijk wil Jahns een afluistersysteem ontwikkelen waarmee de koe in de stal van de moderne veehouderij toch persoonlijke aandacht krijgt. Via microfoontjes herkent een computer die is geladen met de verschillende boe-variaties de boodschap van het loeiende dier. Jahns ziet in de toekomst veel profijt van de te ontwikkelen 'akoestische bewaking' van koeien.

Wetenschappers werken elders in de Bondsrepubliek aan een soortgelijk, maar mogelijk omvangrijker project. Zij pogen het getok van kippen te analyseren.