DEN HAAG - Het kabinet gaat volgend jaar 1,4 tot 1,5 miljard euro extra bezuinigen om het financieringstekort omlaag te krijgen.

Volgens bronnen in politiek Den Haag zijn de ministers het daarover eens. Het bezuinigingsbedrag kan nog oplopen als het kabinet besluit tot een lastenverlichting. Daarvoor moet dan via ombuigingen geld worden vrijgemaakt.

CPB

Het
Centraal Planbureau

Premier Balkenende zei vrijdag dat het kabinet een klein tekort voor lief zal nemen. Volgens ingewijden denkt het kabinet daarbij aan 0,3 procent. Omdat de door het planbureau becijferde tegenvaller volgens het ministerie van Financiën wat lager uitvalt, kan nu volstaan worden met een bezuiniging van zo'n 1,5 miljard.

Lastenverlichting

Een aantal ministers wil niet alleen het tekort verlagen, maar ook de lasten verlichten om zo de economie aan te jagen. Vooral LPF-minister Heinsbroek van Economische Zaken is daar voorstander van, maar ook zijn CDA-collega De Geus van Sociale Zaken voelt voor lastenverlichting. Hij denkt dan de vakbonden te kunnen overhalen tot loonmatiging, waardoor de concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven verbetert.

De ministers uit de sociaal-economische zeshoek komen maandag naar verwachting bijeen om verder te praten over de begroting van volgend jaar. Dinsdag en de dagen daarna vergadert het voltallige kabinet daarover. In de zeshoek zitten de premier en de bewindslieden van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en sinds kort ook Onderwijs.

/NIEUWSKabinet buigt zich over bezuinigingen